تماس با سالن زیبایی عروس آریایی

سالن زیبایی عروس آریایی

Iran

تهران - شهریار

خیابان ولی عصر ( عج ) کوچه حاج اسماعیلی مجتمع قائم طبقه اول

  • +۹۸۲۱ ۶۵۲۶۲۶۶۵

۶۵۲۶۲۵۹۴

۰۹۳۵۹۱۹۱۰۷۰

http://arooseariayee.portal.luxury/fa